Kwaliteit

Een goede kwaliteit betekent dat de klanten tevreden zijn over producten en dienstverlening. Hierdoor verbeteren wij onze positie ten opzichte van concurrenten. De kwaliteit van onze organisatie valt of staat met de kwaliteit van onze mensen. Zij zijn dé drijfkracht en motor. Want onze mensen zijn degenen die u vriendelijk en servicegericht te woord staan en volgens de afgesproken werkwijze aan de slag gaan. Naast de kwaliteit van onze mensen, zorgen wij voor een perfect machinepark. Al onze machines zijn modern en technisch in perfecte conditie. Ze voldoen aan de laatste veiligheids- en milieucriteria.

Ketenoptimalisatie

Wij stellen strenge eisen aan onze toeleveranciers. Zodat niet alleen onze eigen organisatie maar ook de hele keten geoptimaliseerd is. Wij werken continu aan kwaliteitsverbeteringen en tonen graag onze professionaliteit op basis van bewezen bekwaamheid en behaalde certificaten.

ISO 9001:2008

Voor het sturen van onze processen hanteren wij een kwaliteitsmanagementsysteem. Onze bedrijfsvoering is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Hiermee waarborgen we betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening. Alle procedures zijn uitstekend in kaart gebracht en zijn inzichtelijk voor klanten, leveranciers en medewerkers.

ISO 12647-2:2004 Colourmanagement

Drukken conform ISO 12647 betekent dat wij drukken conform een uniforme processtandaard. Zowel de drukvoorbereiding (Pre-Press) als onze vellendrukkerij is gecertificeerd. Deze standaard omschrijft precies hoe drukwerk vervaardigd moet worden, volgens welke specificaties en met welke toleranties. Periodiek wordt getoetst of wij nog ISO 12647 waardig zijn. De belangrijkste reden om conform de ISO-normen te werken? Door de gestandaardiseerde werkmethode kunnen wij vanaf het digitale bestand een constant hoge kwaliteit voorspellen. Die constante kwaliteit is in alle processen meetbaar.