Missie & Visie

Papicolor International B.V. maakt deel uit van de Epaper Group.

Missie Epaper Group

De EPaper Group is, door middel van haar deelnemingen, dé specialist in grafische producties en papierconcepten voor verschillende doelgroepen, zowel nationaal als internationaal. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, betrouwbaarheid en degelijkheid zijn onze kernwaarden. De ondernemingen die tot de EPaper Group behoren, zijn specialist in hun eigen nichemarkt en zijn altijd een excellente partner voor de afnemers. Dit partnership vertaalt zich in het bieden van meerwaarde en het ontzorgen van de klant. Continuïteit van de bedrijven, als ook langjarige samenwerking met de afnemers, toeleveranciers en medewerkers staan voorop en tonen de betrokkenheid.

Visie

Papicolor International B.V. opereert in diverse markten, waarbij er rekening gehouden wordt met een afnemende populatie in Europa en een zeer geringe welvaartsgroei. Door het wegvallen van grenzen en procedures ontstaat een verdere internationalisering. Actuele, moderne communicatiemiddelen bieden kansen om nieuwe markten te betreden zoals voormalige Oost-Europese landen. Onze keus voor duurzame productiemethoden en producten draagt bij aan een verdere economische ontwikkeling, groei en beheersbaarheid. Investeren in conceptmatige productgroepen en het verstevigen van de organisatie zijn voorwaarden om de beoogde groei zowel nationaal als internationaal te realiseren.

De beloftes van Papicolor International B.V.

  • Keuze uit grote papier- en kleurenrange
  • Eerlijk product, FSC®– en ISO-gecertificeerd
  • Warehousing voor optimaal voorraadbeheer
  • Alle technieken in eigen huis
  • Echte full service mentaliteit
  • Flexibel en snel
  • Eigen designafdeling
  • Uitgebreid deskundig advies
  • Fascinerend ontwerp